Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

Dnia 3 kwietnia 2014 w Surochowie odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych.

Regulamin odbioru odpadów dla mobilnego punktu odbioru odpadów wielkogabarytowych

na terenie Gminy Jarosław

Do odpadów wielkogabarytowych zbieranych w systemie tzw."wystawki" można zaliczyć:

- Odpady zielone i ogrodowe,papier i tektura,tworzywa sztuczne,meble,szkło,zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,zużyte baterie i akumulatory,zużyte opony,przeterminowane lekarstwa,gruz w ilości max. 1m3, inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (świetlówki,gaśnice,puszki po farbach,lakierach,aerozolach,zużyte smary,oleje,kleje,popiół,żużel).

Odpady typu sypkiego (zbite szkło,gruz,popiół,żużel,zielone i ogrodowe) powinny być zapakowane w worki o poj do 0,1m3

Odpady należy wystawić przed posesję w dniu odbioru do godziny 7.00

Kategoria: Bez kategorii  Komentarze wyłączono.
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez kanał RSS 2.0. Zarówno komentarze i pingi są ​​obecnie wyłączone.