III gminny przegląd kolęd i pastorałek ?Hej kolęda, kolęda?

Kolędnicy Wójt Gminy Jarosław, Przewodniczący Rady Rady Gminy Jarosław oraz Stowarzyszenie Kobiet aktywnych w Surochowie zapraszają do udziału w III gminnym przeglądzie kolęd i pastorałek. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz jej złożenie w Urzędzie Gminy Jarosław pokój 27 (ul. piekarska 5) lub do rąk pana sołtysa albo do pani Stecko przewodniczącej Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Surochowie.  
  1. Kartę zgłoszeniową  należy złożyć do 14 stycznia 2013r.
  2. Każdy z uczestników zaprezentuje dwie kolędy lub pastorałki lub jedną kolędę i jedną pastorałkę, w tym jeden z utworów powinien być tradycyjną kolędą lub pastorałką.
  3. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza pełną akceptację poniższego regulaminu.
  4. Finał konkursu odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Surochowie 20 stycznia 2013r, godz.  14:00 (niedziela) i będzie połączony ze spotkaniem świąteczno-noworocznym.

Regulamin III gminnego przeglądu kolęd i pastorałek "Hej kolęda kolęda"

Organizatorem przeglądu jest Wójt Gminy Jarosław, Przewodniczący Rady Gminy Jarosław oraz Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Surchowie Celem konkursu jest: 1. Zachowanie i kultywowanie bogatych tradycji kolędniczych związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia. 2. Przekazywanie młodemu pokoleniu staropolskich tradycji i obyczajów związanych z okresem Świat Bożego Narodzenia. 3. Prezentacja tradycyjnych i współczesnych kolęd i pastorałek. 4. Integracja społeczności lokalnej poprzez wspólne kolędowanie. 5. Pobudzenie odpowiedzialności za pielęgnowanie bogactwa tradycji związanych ze staropolskim zwyczajem kolędowania.

Uczestnicy konkursu

Przegląd będzie realizowany w dwóch kategoriach: dorośli i dzieci. Uczestnikami konkursu mogą być działające na terenie Gminy Jarosław: 1. Formalne i nieformalne organizacje, zarówno dorosłych jak i dziecięce 2. Zespoły i grupy śpiewacze w obydwu kategoriach wiekowych 3. Osoby fizyczne w obydwu kategoriach wiekowych.

Ogólne warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu oraz jej złożenie w Urzędzie Gminy Jarosław ul. Piekarska 5, (pokój 27) 1. Zgłoszenie należy złożyć do dnia 14 stycznia 2013r. 2. Każdy z uczestników zaprezentuje dwie kolędy, lub pastorałki, lub kolędę i pastorałkę, w tym jeden z utworów powinien być tradycyjną kolędą lub pastorałką. Czas trwania występu nie może przekroczyć 10 min. 3. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację niniejszego regulaminu.

Ocena

Występy będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez organizatorów przeglądu. Przy ocenie pod uwagę będą brane: 1. Ogólne wrażenie artystyczne. 2. Zgodność z tradycją. 3. Sposób prezentacji.

Nagrody

1. Zostaną przyznane nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca. 2. Pozostali uczestnicy otrzymają wyróżnienia, również w formie nagród rzeczowych. 3. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Jarosław, surochow.pl oraz w Biuletynie informacyjnym.

Kategoria: Bez kategorii  Komentarze wyłączono.
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez kanał RSS 2.0. Zarówno komentarze i pingi są ​​obecnie wyłączone.