II Gminny konkurs „Najpiękniejsza palma i ozdoba wielkanocna”

Wójt Gminy Jarosław, Przewodniczący Rady Gminy oraz Stowarzyszenie "Wólczanie" z Wólki Pełkińskiej zapraszają na II Gminny konkurs pod hasłem: "Najpiękniejsza palma i ozdoba wielkanocna". Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz dostarczenie jej osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Jarosławiu (ul. Piekarska 5, pokój 27, Pani Zdzisława Kiełtyka) lub do rąk Pana Sołtysa w Surochowie.

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie należy złożyć do 16 marca 2012r.
 2. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać samodzielnie wykonane palmy, stroiki lub koszyki wielkanocne.
 3. Prace będą oceniane pod względem zgodności z tradycją ludową oraz wykorzystaniem naturalnych materiałów.
 4. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
  • Palma wielkanocna,
  • Ozdoba wielkanocna (stroik lub koszyk wielkanocny).
 5. Do udziału zachęcamy wszelkie formalne i nieformalne organizacje i stowarzyszenia oraz szkoły podstawowe i gimnazja (jedna praca z danej szkoły).
 6. Każdy uczestnik może złożyć do konkursu tylko jedna pracę w danej kategorii konkursowej.
 7. Prace konkursowe powinny być opatrzone karteczką z nazwą zgłaszającego.
 8. Prace powinny być dostarczone przez uczestników w miejsce przeprowadzenia finału konkursu tj. 24 marca w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Wólce Pełkińskiej o godz. 11:00.
Ocena
 1. Prace będzie oceniać Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.
 2. Ocena dokonana zostanie według poniższych kryteriów:
  • ogólne wrażenie artystyczne, staranność wykonania, oryginalność pomysłu,
  • dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych),
  • powiązanie z lokalną tradycją, motywy regionalne,
  • estetyka i trwałość pracy.
Nagrody
 1. Za zajęcie I, II i III miejsca w obu kategoriach zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
 2. Pozostali uczestnicy otrzymają wyróżnienia, również w postaci nagród rzeczowych.
 3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacyjnym Gminy Jarosław, oraz na stronie internetowej urzędu i też na Naszym serwisie surochow.pl.
 
Kategoria: Bez kategorii  Komentarze wyłączono.
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez kanał RSS 2.0. Zarówno komentarze i pingi są ​​obecnie wyłączone.