II Gminny przegląd kolęd i pastorałek „Niech kolęda w świat popłynie”

Wójt Gminy Jarosław, Przewodniczący Rady Rady Gminy Jarosław oraz Stowarzyszenie Kobiet aktywnych w Surochowie zapraszają do udziału w II gminnym przeglądzie kolęd i pastorałek.

Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz jej złożenie w Urzędzie Gminy Jarosław (ul. piekarska 5) lub do rąk pana sołtysa albo do pani Stecko przewodniczącej Stowarzyszenia kobiet aktywnych w Surochowie.

  1. Zgłoszenie  należy składać do 23 stycznia 2012r.
  2. Każdy z uczestników zaprezentuje dwie kolędy lub pastorałki lub jedną kolędę i jedną pastorałkę, w tym jeden z utworów powinien być tradycyjną kolędą lub pastorałką.
  3. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza pełną akceptację poniższego regulaminu.
  4. Finał konkursu odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Surochowie 28 stycznia 2012r. (sobota) i będzie połączony ze spotkaniem świąteczno-noworocznym.

Regulamin:

Celem konkursu jest: - zachowanie i kultywowanie tradycji związanych  z okresem Świąt Bożego Narodzenia - przekazywanie młodemu pokoleniu staropolskich tradycji związanych z Bożym Narodzeniem, - prezentacja dawnych i współczesnych kolęd i pastorałek, - integracja społeczności lokalnej poprzez wspólne kolędowanie, - ożywienie poczucia obowiązku pielęgnowania bogactwa tradycji związanych ze staropolskim zwyczajem kolędowania.

Uczestnicy konkursu

Przegląd będzie realizowany w dwóch kategoriach: dorośli i dzieci. Uczestnikami konkursu mogą być działające na terenie Gminy Jarosław: - formalne i nieformalne organizacje, zarówno dorosłych jak i dziecięce, - zespoły i grupy śpiewacze w obu kategoriach wiekowych - osoby fizyczne w obu kategoriach wiekowych,

Ocena

Występy będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez organizatorów przeglądu. Przy ocenie będą brane pod uwagę:

  1. Ogólne wrażenie artystyczne.
  2. Zgodność z tradycją.
  3. Sposób prezentacji.

Nagrody

Zostaną przyznane nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca. Pozostali uczestnicy otrzymują wyróżnienia, również w formie nagród rzeczowych. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Jarosław oraz w Biuletynie informacyjnym.
Kategoria: Bez kategorii  Komentarze wyłączono.
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez kanał RSS 2.0. Zarówno komentarze i pingi są ​​obecnie wyłączone.